Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Nguoi_yeu_dau.mp3 N83__1.swf 12628289.jpg Xuan_da_ve.swf TrongDong1.jpg TINHMEMT2.swf Nhieu_lang_hoa.swf ABBAHAPPY_NEW_YEAR.flv Elisza_Beethooven.mp3 08T349.jpg 08N214.jpg 272.jpg 0.take_meto_your.mp3 0.take_meto_your.mp3 0.Mariah_Carey_-_Without_You.mp3 0.bloghoahoc1234.swf 0.my_heart_will_go_on.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Minh Châu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  multiple choice

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Quỳnh Trâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 18h:38' 30-11-2008
  Dung lượng: 141.5 KB
  Số lượt tải: 190
  Số lượt thích: 0 người
  PRACTICE TEST 26

  I- Make the correct choice :
  1. Her ______ from school without any excuse made the teacher angry.
  a. absent b. absence
  c. absently d. absentee
  2. She can’t stand his _____.
  a. rudely b. rude
  c. rudeness d. ruder
  3. They are all ____ - educated persons.
  a. well b. good c. fine d. nice
  4. Hard work always brings _____.
  a. successful b. successfully
  c. success d. succeed
  5. Your rice field is more ______ than ours.
  a. products b. produced
  c. productively d. productive
  6. Most children are not ______ good at their future work.
  a. expected b. expectantly
  c. expectant d. expectation
  7. With the help of the computer, you can easily _____ a business plan.
  a. make b. do
  c. work d. perform
  8. He was _____ prison ___ 2 years.
  a. in / for b. in /in
  c. at / for d. at / in
  9. ______ that time he became interested _____ pigeons.
  a. In / in b. At / in
  c. At / of d. In / of
  10. I want two seats for Romeo and Juliet ______ Friday night.
  a. at b. in c. on d. until
  11. Go on _____ you see the church on your right.
  a. with b. until c. to d. away
  12. I look forward ______ you again next year.
  a. to see b. and see
  c. to seeing d. seeing
  13. I’m tired ______ walking all day long.
  a. from b. off c. for d. with
  15.Choose the word … from the others:
  a. showed b. known
  c. town d. snow
  16. Choose the word … from the others:
  a. books b. cats
  c. dogs d. maps
  17. Choose the word … from the others:
  a. made b. played c. said d. afraid
  18. Choose the word whose main stress is placed differently from the others:
  a. understand b. invitation
  c.industry d. computation
  19. Choose the word whose main stress is placed differently from the others:
  a. beauty b. advertise
  c. suggest d. decent
  20. Choose the word whose main stress is placed differently from the others:
  a. garden b. ago
  c. youngest d. standard
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓