Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Mauchuvietbangchuhoadung.png Nguoi_yeu_dau.mp3 N83__1.swf 12628289.jpg Xuan_da_ve.swf TrongDong1.jpg TINHMEMT2.swf Nhieu_lang_hoa.swf ABBAHAPPY_NEW_YEAR.flv Elisza_Beethooven.mp3 08T349.jpg 08N214.jpg 272.jpg 0.take_meto_your.mp3 0.take_meto_your.mp3 0.Mariah_Carey_-_Without_You.mp3 0.bloghoahoc1234.swf 0.my_heart_will_go_on.swf

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Chào mừng quý vị đến với Website của Minh Châu.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Quỳnh Trâm (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:00' 11-10-2008
  Dung lượng: 175.0 KB
  Số lượt tải: 135
  Số lượt thích: 0 người
  Unit 4:
  SPECIAL EDUCATION
  A. READING B. SPEAKING C. LISTENING D. WRITING E. LANGUAGE FOCUS
  A. READING
  Read the passage and then do the tasks that follow.
  Task 1: Match the words in A with their definition in B
  1. disabled
  2. mentally retarded

  3. time-consuming

  4. demonstration

  5. gradually
  taking a lot of time
  an act of showing how to do something
  unable to use a part of the body
  slowly, over a period of time
  less mentally developed than normal
  Task 2: Complete the following sentences by circling A, B, C, or D.
  Thuy’s class is different from other classes because the children ________.
  are from large families
  are less mentally developed
  love Maths very much
  are disabled
  2. At first the parents were _______ the idea of sending their children to the special class.

  Interested in
  satisfied with
  opposed to
  worried about
  3. It can be inferred from the second paragraph of the passage that has been ________.
  a change in the parents’ attitude towards the class.
  a lot of protests from the parents against the class.
  a feeling of doubt in the teacher’s ability.
  a belief in the parents’ opposition
  4. The writer describes how Thuy teaches the children to add and subtract in order to prove that ________ .
  the children like Maths
  the teacher is proud of her work
  the teaching work takes time
  adding and subtracting are important
  5. The writer’s attitude towards Thuy’s work in the passage can be described as _______.

  humorous
  angry
  suspicious
  admiring
  Fill each of the blanks below with a suitable word from the reading passage.
  Twenty-five(1) ________ children have the chance of learning how to (2) ________ and (3) _______ thanks to the (4) _______ of a young teacher, Pham Thu Thuy.
  Although her idea, at first, met with (5) _______ from the parents of the disabled children, more children attended her class later. The teaching work in the special class is (6)_______ . For example, in a (7) ________ lesson, the teacher has to use her(8) ________ and (9) _________ to teach the children how to add and subtract. The children are now (10) _______ and happy.
  disabled
  read
  write
  efforts
  opposition
  time-consuming
  maths
  arms
  fingers
  proud
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓